§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas ważna, dlatego celem niniejszego dokumentu jest rzetelne informowanie użytkowników o sposobie gromadzenia lub generowania i wykorzystania danych osobowych i statystycznych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej.

Administratorem Pani/Pana danych zebranych za pośrednictwem niniejszego witryny jest Budmat Bogdan Więcek, z siedzibą przy ul. Otolińskiej 25, 09-407 Płock, kontakt z nami w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@budmat.com.

§ 2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Za pośrednictwem witryny zbieramy informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2. Abyśmy mogli świadczyć Państwu usługi zgodnie z naszym profilem działalności, podane za pośrednictwem witryny dane, przetwarzamy w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej szczegółowo wskazujemy jakie dane osobowe zbieramy, jaki jest tego cel oraz wskazujemy podstawę prawną.

Jeśli chcą Państwo abyśmy stworzyli prezentacje z naszą ofertą dla podanej strony internetowej i ją przedstawili, przetwarzamy takie dane jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać swoje dane w celu uzyskania oferty, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie dane — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody; jeżeli są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

4. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

5. Nie sprzedajemy danych osobowych podanych w formularzach, nie udostępniamy ich podmiotom trzecim, w szczególności nie przesyłamy danych osobowych poza granice EOG ani nie przekazujemy organizacjom międzynarodowym.

6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez witrynę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Strona internetowa korzysta z plików cookies („ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. W witrynie systemmod.eu używane są trzy kategorie plików cookies:

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymania sesji Użytkownika witryny (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych

4. W ramach pracy witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki

6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/

8. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

§ 4. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Szanując prawa Użytkowników wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, zawiadamiamy, że posiadają Państwo prawo do:

Jednocześnie wskazujemy, że powyżej wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, dlatego w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

2. W każdej chwili mogą wnieść Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych lub wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, które zostały nam przekazane na podstawie dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które się dokonało przed tym cofnięciem. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

3. Uprawnienia swoje mogą Państwo realizować poprzez wysłanie do nas takiej informacji na adres: rodo@budmat.com.

4. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, informujemy o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami staramy się ograniczyć przechowywanie danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.

2. Podane przez Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od rezultatu, albo zasilą bazę naszych klientów, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy do czasu istnienia podstawy prawnej, czyli:

§ 6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  1. Aktualna treść Polityki Prywatności oraz plików cookies witryny internetowej systemmod.eu od 25.05.2018 r.
  2. systemmod.eu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.
  3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem.